Köpmännen Mälardalen © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

Länkar

 Varningslistan »

Svensk Handel har sammanställt en lista med företag som ofta förekommer i klagomålssammanhang.

Svensk Handel »

2020-06-10

Extra årsmöte

Vid det extra årsmötet beslutades slutgiltigt att föreningen ska läggas ner.


2020-03-11

Årsmöte 2020

På årsmötet togs ett första beslut om att avveckla föreningen.


2019-09-19

Årsmöte 2019

Årsmötet utsåg Peter Törnblom till ny ordförande för föreningen fram till årsmötet 2020. Till ledamöter utsågs Hans Winberg och Göran Sundström. Till suuppleant utsågs Jaana Olsson. Alla fram till årsmötet 2020.


2018-12-01

Höstträff Norberg

Föreningen bjuder in medlemmar till en träff i Norberg den 1 december. Mötet avslutas med middag.


2018-09-20

Höstträff Västerås

Föreningen bjuder in till höstträff i Västerås.


2018-06-14

Årsmöte 2018

Årsmötet utsåg Håkan Lundberg till ordförande fram till årsmötet 2019. Till ledamöter utsågs Göran Sundström och Peter Törnblom. Till suppleanter utsågs Hans Winberg och Jaaana Olsson.


2018-06-14

Årsmöte 2018

Föreningen håller sitt årsmöte hos ICA Supermarket Gillbergaplan, Eskilstuna kl. 15,00.


2017-04-02

Årsmötet 2017

Föreningen höll sig årsmöte på Kungsörstorp i Kungsör söndagen den 2 april 2017. På årsmötet avgick Håkan Lundberg som ordförande och efterträddes av Göran Sundström. Ny i styrelsen är Jaana Olsson, Katrineholm Handel.


2017-04-02

Årsmöte 2017

Se kallelse här


2017-03-17

Nyhetsbrev mars 2017

Läs nyhetsbrevet här.


2016-12-23

God Jul och Gott Nytt År.


2016-11-28

Nyhetsbrev från Köpmännen Mälardalen.

Från och med höstn 2016 kommer Köpmännen Mälardalen att skicka ut sitt nyhetsbrev till alla medlemmar. Läs nyhetsbrevet här.


2016-04-17

Årsmöte

Föreningen höll sitt årsmöte i Nyköping den 17 april.

Kontakta ordförande för mer information.


2015-12-21

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

önskar styrelsen för Köpmännen Mälardalen


2015-07-28

Service bolaget är såld

Köpmännen Mälardalen Service AB är nu i enlighet med årsmötes beslut nu sålt. Föreningen fungerar i övrigt precis som tidigare.


2015-05-07

Föreningens årsmöte 2015

På ett välbesökt årsmöte omvaldes Håkan S Lundberg som ordförande för ytterligare ett år. Samtidigt avgick Britt Marie Jansson och Jan Wallin som styrelsesuppleanter och avtackades för sina insatser.


2015-04-19

Föreningen håller sitt årmöte den 19 april 2015.

Kontakta ordförande för mer information.


2014-04-06

Föreningen håll sitt årsmöte på Hotell Rogge i Strängnäs. Se den nya styrelsesammansättningen under fliken "Styrelse".

2013-12-11

God Jul och Gott nytt år önskar styrelsen

2013-12-07

Åretsmötet 2013 beslutande om att placera en del av föreningen kapital i Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet. För med information om stiftelsen gå in på www.kopmannaforbundet.se

2013-05-03

Förening höll sitt årsmöte sista helgen i april i Nyköping med 24 närvarande. Under årsmötet antogs förändringar av stadgarna vilket innebär att även lokalföreningarna i upptagningsområdet kan vara medlemmar i Köpmännen Mälardalen.

2013-04-28

Föreningen håller årsmöte den 27 - 28 april i Nyköping. Läs mer här.

2012-12-19

God Jul och Gott Nytt År

2012-10-31

Höstmöte om Säker butik

Söndagen den 18 november bjuder Köpmännen Mälardalen in till ett seminarium angående säkerhet i butik. Johan Bark från Svensk Handel finns på plats. Plats: Elite Stadshotellet i Västerås Tid: 10 - 12,30. För anmälan och mer information läs mer här.

2012-08-08

Handelns utveckling 2011.

2011 var ett förhållandevisst svagt år för handeln i Sverige med en ökning av den totala detaljhandeln på 1 %. Regionen runt Mälaren klarade sig bättre än riket som helhet. Södermanland ökade 1,3 %, Södra Uppland med Enköping och Håbo med 1,4 % och Västmanland med 5,9 %. För Västmanland var Västerås den stora vinnaren med en ökning på 7,3 %, men även övriga delar av Västmanland klarade sig bra med en ökning på 2,6 %. Läs mer här.

Kontakter                                

Köpmännen Mälardalen 

Göran Sundström

021 - 183461

goran-sundstrom@tele2.se


Svensk Handel

010 - 47 18 500

info@svenskhandel.se

Svensk Handel Juridik

010 - 47 18 710

info@svenskhandeljuridik.se

Svensk Handel Försäkringar - KPK

Jörgen Andersson

010 - 471 87 86, 070 - 654 32 23

jorgen.andersson@

svenskhandelforsakringar.se

Köpmangatan 23 - 25

702 23 Örebro

Svenskt Näringsliv

Kristin Lahed, Västerås

08 - 553 430 71

kristin.lahed@

svensktnaringsliv.se

Björn Lindgren

ansvarig Sörmland

08 - 553 431 23

bjorn.lindgren@svensktnaringsliv.se

2012-05-07

Rapport från årsmötet

Föreningen håll årsmöte den 21 och 22 april på Sundbyholms slott. Läs mer här.


 

2012-04-22

Årsmötet 2012, Inbjudan

Läs mer här


 

2012-02-06

Årsmöte 2012

Årsmötet 2012 kommer att hållas på Sundbyholms Slott utanför Eskilsuna lördagen den 21 och söndagen den 22 april.

Program:

Lördag  kl. 15 Eftermiddageskaffe

            kl. 16 Slottsvisning

            kl. 19 Middag

Söndag kl. 10 Årsmötesförhandlingar

            kl. 12 Lunch

Inbjudan kommer att skickar senare.


2012-02-06

Ungföretagsamhetsmässa i Nyköping

UF i Södermanland arrangerar torsdagen den 29 mars Våga Vara Egen 2012 på Rosevall Eventcenter i Nyköping. Läs mer på www.ungforetagsamhet.se


2012-01-02

Inbjudan till rekyteringsmässorna i Västerås och Eskilstuna, onsdagen den 7 mars 2012. Läs mer här.


2011-12-23

God Jul och Gott Nytt År

önskar

Styrelsen


2011-12-21

Verksamhetsstöd 2012

Det är åter dags att söka verkshetsstöd för 2012. läs mer här. Ansökan ska vara styreslen tillhanda senast den 31 januari 2012.


2011-12-08

Bluffakturor

Idag anordnade Svensk Handel ett seminarium angående problemen med bluffakturor. En företelse som omsätter stora pengar varje år. På Svensk Handels hemsida finns varningslistan där ca 40 företag är namngivna och som agerar på ett bedrägligt sätt. Varningslistan finns nu också som app. Genom att anmäla företaget du fått bluffakturan från hjälper du dig själv och andra att på sikt stoppa bluffakturorna. Hur du ska gå tillväga, beskrivs vid Varningslistan. Se länk till höger.


2011-12-01

Svensk Handel stärker sin kommunikation

Svar direkt på telefon för medlemmar i Svensk Handel.

Arbetsgivarfrågor, säkerhetsfrågor, handelsfrågor, hyresfrågor och försäkringsfrågor. Läs mer på Svensk Handels hemsida, se länk till höger.


2011-04-19

Mälarbåten 2011, läs mer här.


2011-03-16

Inbjudan till årsmöte

Förbundets årsmöte 2011 kommer att hållas på Gripsholms Värdshus, fredag den 15 och lördag den 16 april, se inbjudan.


2011-03-01

Skydd mot rån i handeln

Läs mer om certifiering av arbetsplatsen på http://www.handelnsarbetsmiljokommitte.se/web/Lorem_Ipsum.aspx.


2010-12-20

Din arbetsplats i handeln - lär om arbetsmiljö

Svensk Handel har tillsammans med HAK, Unionen, KFO och Handelsanställdas Förbund tagit fram en kostnadsfri webbutbildning för alla som arbetar inom handeln. På ett enkelt och stimulerande sätt finns möjlighet att lära sig mer om arbetsmiljö och få svar på många specika frågor. Se mer på www.handelsarbetsmiljo.se


2010-10-25

Informationsmöten Visit Bergslagen/Mälardalen

Fagersta 10 november 18-21, Stationsvägen 6

Visit Bergslagen / Visit Mälardalen Anette Hult

Exportrådet, Bergslagen, Jämställdhet, Birgitta Kaitajärvi

Visit Business System, Sofia Norling, Sparakvitto.se, Magnus Einarsson

Västerås 17 november 13.30-17.00, Länsmuseets hörsal.

Visit Bergslagen / Visit Mälardalen Anette Hult

Exportrådet Maria Varnauskas, Västmanland och Mälardalen;

Exportrådet, Christine Wass, Nya Matlandet; Jämställdhet, Birgitta Kaitajärvi; Visit Business System, Sofia Norling; Sparakvitto.se, Sofia Widman/Båge, Grön IT;

Nystartat företag, kvinnlig VD med fem manliga företagsledare.

Pocada Twosell, Peter Stefansson, Global Blue, Tim Akkaya

Visit Mälardalen/Bergslagen Kina – Exportrådet Anette Hult, Maria Varnauskas

Anmälan till contact@visitbergslagen.se eller tel 0046-223-23830, Välkommen.


2010-10-20

Bidrag för 2011

Styrelsen för Svensk Handel Mälardalen har inför och under 2010 välvilligt behandlat ett stort antal ansökningar om stöd till olika aktiviteter som föreningens medlemmar och lokalföreningar initierat. Ni som erhållit ekonomiskt stöd skall senast 30 november 2010 ge oss några rader hur Ni lyckats nå satta mål med hjälp av medel från Svensk Handel Mälardalen.


Vi står snart inför planeringen av ett nytt verksamhetsår och det är av största vikt att vi får in underlag för förnyad stödverksamhet. Styrelsen har inför 2011 prioriterat allt som kan medverka till att minska ungdomsarbetslösheten. Ett sådant område är satsningen på unga entreprenörer inom skolans område och ett annat är verksamheten Ung Företagsverksamhet UF som finns i de flesta städer.


Inventera vad Ni har inom Ert ansvarsområde och fundera över hur Ni med stöd från Svensk Handel Mälardalen och egna insatser skulle kunna lyfta och befrämja ungas möjligheter till meningsfyllt arbete och/eller utbildning i entreprenörskap i Er region.


Styrelsen  behöver för sitt budgetarbete 2011 få in Ert äskande med kort beskrivning över vad Ni med vår hjälp och egna insatser avser uppnå resultatmässigt. Sänd in underlag för vår behandling senast 30 november 2010 till nedanstående adress som brev alt. via mejl.


Nyköping 20.10.2010

Håkan S Lundberg

Ordf. Köpmännen Mälardalen


Köpmännen Mälardalen

Medlemskap kostar årligen f.o.m. 2011:

Medlemsavgift 100:-/Serviceavgift 100:- = Totalt 200:-

Föreningarnas syfte är huvudsakligen att stödja mindre och medelstora verksamheter med bidrag som medlem kan ansöka om. Exempel på sådana är ekonomisk hjälp i förkovrande syfte, studieresa kopplat till den egna verksamheten, bidrag till olika organisationer som Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet m.fl. som inkommer med ansökan om stöd.


Nyköping 25.07.2010

Håkan S Lundberg

Ordf. Köpmännen Mälardalen


2010-04-11

Årsmöte 2010

Årsmötet hölls den 11 april på Södertuna Slott utanför Gnesta.

På årsmötet beslutades om namnbyte till Köpmännen Mälardalen. Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel tillåter användandet av varunamnet Svensk Handel endast då lokalförening och förbund upptar fullt betalande


medlemmar till organisationen. Verksamheter, speciellt lokalt som inte har anställda, vill inte alltid betala full medlemsavgift men ändå tillhöra lokalföreningen för att stödja och delta på ett aktivt sätt. Svensk Handel Mälardalen beslutade vid årsmöten 2010 att ändra stadgar och namn på förening så att även andra än fullt betalande medlemmar till Svensk Handel kan ansluta sig till respektive förening.